Koalice 1. světové války, státy Dohody a Ústřední mocnosti

od Nikola Jaroschová
2 minuty čtení
World War I
World War I

Počátek 20. století s sebou přinesl mnoho událostí, mj. i 1. světovou válku a již před ní vznik dvou velkých koalic. Tou první byly státy tzv. Dohody, které těžily ze své ekonomické a materiální síly, která byla doplněna obřím lidským potenciálem. Proti státům Dohody se zformovala aliance Ústředních mocností, ve které vystupovaly státy, jejichž obyvatelstvo spojoval silný nacionalismus, který jim dával nebývalou energii a bojovou náladu. A jaké státy stály v 1. světové válce proti sobě?

Státy Dohody

Státy Dohody se do 1. světové války zapojovaly postupně. Prvními třemi byly evropské velmoci, které vytvořily tzv. Trojdohodu. Jako první se do války zapojilo Rusko, když mu byla vyhlášena válka Německem. Psal se 1. srpen. Hned o dva dny později se do války zapojily další dva státy Trojdohody Francie a Velká Británie. Jak ubíhal čas, tak se na stranu Dohody postavily i další státy, mezi kterými nechyběly Spojené státy americké, Belgie, Srbsko, na jehož území došlo k atentátu na Františka Ferdinanda d’Este, který byl nejspíše záminkou vzniku 1. světové války, nebo Portugalsko. Rozdělení evropských států mezi obě aliance si můžete prohlédnout na mapce níže.

Zdroj: Department of History, United States Military Academy / Commons.wikimedia.org

Státy Ústředních mocností

Jak již bylo zmíněno druhou válečnou koalicí byly Ústřední mocnosti, někdy též nazývané Centrální. Šlo o pouhé čtyři předválečné státy, jejichž obyvatelé spojoval nacionalismus. Německo a Rakousko-Uhersko byly prvními dvěma státy, které svou spolupráci rozvíjely již od roku 1879. Monarchie obou států tvořili tzv. Dvojspolek. Před nebo během 1. světové války se k těmto státům přidalo i Bulharsko a Osmanská říše.

Zdroj: B. B. & O. L. G. M. B. H. / Commons.wikimedia.org

Zajímavé je s ohledem na koalici Ústředních mocností postavení Itálie, která měla z roku 1882 uzavřenu spojeneckou smlouvu s Německem a Rakouskem-Uherskem, ale v roce 1915 vstoupila do války na straně států Dohody.

Předpoklady a konečný výsledek

1. světová válka trvala celkem více než čtyři roky. Prvotní předpoklady a rozložení sil nahrávalo od počátku státům Dohody, které byly lépe materiálně i ekonomicky zajištěné. Přesto koalice Ústředních mocností díky obrovskému srdci a nacionalismu dokázala vzdorovat a vracet útoky déle než se na počátku očekávalo. Konečné vítězství států Dohody bylo zpečetěno 11. listopadu podpisem příměří mezi státy Dohody a posledním státem z Ústředních mocností Německem v Compiégne, čímž byla ukončena 1. světová válka, která trvala déle než se na počátku předpokládalo.

Autor: David Mánek


Sdílet článek:Share on facebook
Facebook

Související články