Příčiny, které vedly k vypuknutí 1. světové války

od Nikola Jaroschová
2 minuty čtení
Sarajevo Assassination trial of the assassins
Sarajevo Assassination trial of the assassins

Na počátku 20. století se celá Evropa začala zmítat v konfliktech zemí, které souvisely především se zájmem o rozšíření stávajících území. Tyto imperiální touhy byly spojeny s ambicí sjednoceného Německa získat nadvládu v celé Evropě i mimo ni.

Země jako Velká Británie a Francie však odmítly německé požadavky na přepuštění části koloniálních zisků, což bylo předzvěstí budoucího konfliktu. Počátek minulého století byl proto ve znamení zbrojení nejen pozemních jednotek, ale i loďstev velmocí, která dosáhla nevídané velikosti a síly. Právě to byl prvopočátek vznikajícího konfliktu, tedy 1. světové války.

Úspěšný atentát jako hlavní příčina

1. světová válka mohla mít mnoho příčin, ale záminkou se stal atentát na Františka Ferdinanda d’Este. Ten byl považován za následníka Rakousko-Uherského trůnu. Odvaha budoucího možného vládce byla čirým bláznovstvím, protože si přes upozornění vybral pro návštěvu Sarajeva 28. červen. Toto datum bylo pro Srbsko symbolem útlaku a nadvlády Osmanské říše již od roku 1389, kdy byla srbská armáda poražena v bitvě na Kosově poli. K tomu se přidaly manévry rakousko-uherské armády na hranicích a problém byl na světě.

Gavrilo Princip a Mladá Bosna

Zdroj: Wikipedia, Photos of the Great War

Bylo to velmi snadné, návštěva Františka Ferdinanda d’Este ve špatnou dobu a přesvědčení studentů z nacionalistické organizace Mladá Bosna, že násilí je ten pravý způsob, jak prosadit svou politiku, vytvořilo vražedný nápad. A pokud k organizaci Mladá Bosna přidáme napojení na srbskou extremistickou partaj Černá ruka v čele s plukovníkem Dragutinem Dimitrijevičem a mnoha zbraněmi, tak stačilo nalézt toho pravého atentátníka. K hrůznému činu, který odstartoval 1. světovou válku se nakonec propůjčil mladík Gavrilo Princip dne 28. června 1914.

Atentát a další události

Přes malou chybu v plánování dopadu prvního hozeného granátu, který vybouchl pod jiným autem než měl, byl atentát úspěšný a Gavrilo Princip dokázal zastřelit jak arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este, tak i jeho choť Žofii. Ihned po atentátu byli všichni útočníci zatčeni a postupně souzeni. Sám G. Princip dostal vysoký trest, který si celý neodseděl, protože zemřel v Terezínské pevnosti během roku 1918 na tuberkulózu. A co se stalo po atentátu?:

  • 2. 7. 1914 – přiznání tří atentátníků
  • 26. 7. 1914 – vyhlášení částečné mobilizace Rakouska-Uherska
  • 28. 7. 1914 – začíná válka mezi Rakouskem-Uherskem a Srbskem
  • 1. 8. 1914 – do války vstupuje Německo vyhlášením války Rusku
  • 3. 8. 1914 – Německo vyhlašuje válku Francii, na což reagují Britové a vyhlašují válku Německu

Za počátek 1. světové války je považován 28. červenec 1914. Válka tedy začala přesně jeden měsíc po atentátu, přičemž největší sílu tvořila vojska dvou „aliancí“, tzv. Trojdohody, do které řadíme Francii, Velkou Británii a Rusko a tzv. ústřední mocnostmi, kterými na počátku byly Německo a Rakousko-Uhersko.

Na stranu obou mocností se postupně přidávaly další státy, což vedlo k tomu, že na konci války si neutralitu udržely pouze Švýcarsko, Španělsko, státy ve Skandinávii a Nizozemsko. Příčiny takto masivního konfliktu byly mocenské zájmy a snaha o rozšíření území na úkor ostatních a samozřejmě popsaný atentát.

Autor: David Mánek


Sdílet článek:Share on facebook
Facebook

Související články