George Patton, muž, který ze západu osvobodil Československo

od Nikola Jaroschová
3 minuty čtení
GPatton
GPatton

Americký generál a vojevůdce George Patton patří k hrdinům 2. světové války. Československo k němu však vzhlíží snad ještě více, protože právě on spolu s 3. americkou armádou osvobodil západ a jihozápad Čech. Jeho vojsko se dostalo mj. až do Plzně, Rokycan, Strakonic, Domažlic a samozřejmě Chebu. Pojďme si blíže představit tohoto velkého muže, který zahynul velmi brzy po konci velké války.

Základní životní data

George Patton se narodil v rodině, kde armáda byla povinností. Alespoň tak se to může jevit, protože jeho dědeček a prastrýc bojovali v občanské válce. Podědil tedy předpoklady a disciplínu. Tu nejvíce projevil při svých studiích, když se musel vyrovnat se silnou dyslexií. I přes tuto vadu dosahoval skvělých výsledků na americké vojenské akademii ve West Pointu.

V roce 1912 se účastnil olympijských her ve švédském Stockholmu.

Zdroj: U.S. Army / Commons.wikimedia.org

Patton byl vynikajícím velitelem s nepřekonatelnou urputností. Na druhé straně měl velmi prudkou povahu, nesnášel simulanty a zbabělce, což se projevovalo při jeho návštěvách polních nemocnic, kdy neváhal některé „nemocné“ napadat, protože dle jeho názoru nebyli zraněni. Pattonova vojenská kariéra se přiblížila konci v roce 1943, kdy byl zbaven velení a služby na dobu deseti měsíců.

Zvláštní přístup měl i k masakru na Sicílii, kde vojáci pod jeho velením zabili 72 italských zajatců. A on, chtěl vše utajit.

Účast v operaci Fortitude

Do armády se George Patton vrací v roce 1944, kdy byl určen jako hlavní velitel operace Fortitude. Šlo o dezinformační operaci, při které vystupoval jako vrchní velitel neexistující armády Fusaq, která se měla vylodit v Calais na jaře 1944. Ve své podstatě šlo o jeden z „krycích“ manévrů Američanů před vyloděním v Normandii 6. června 1944.

Zdroj: Commons.wikimedia.org

Oficiální návrat do služby

George Patton se vrátil do velení 3. armády na konci července 1944. I díky jeho pokynům byla osvobozena severní Francie a Paříž. V těchto bitvách generál použil preferovanou taktiku agresivního postupu tankových vojsk. Paradoxně byl jeho postup zastaven u města Mety, kde jeho armádě došly pohonné hmoty. Také proto se boje v této oblasti zdržely až do konce listopadu 1944.

Jeho největším úspěchem však bylo zmaření německé ofenzívy v Ardenách, kde uvolnil obklíčenou 101. výsadkovou divizi u Bastogne.

Příchod do Čech

George Patton pokračoval spolu se svou 3. americkou armádou dále na východ a na počátku května dorazil do Čech. 6. května 1945 osvobodil západní Čechy a metropoli Plzeň. Přestože byl rozhodnut pokračovat a osvobodit Prahu, tak byl zastaven americkou politickou reprezentací a donucen dodržet tzv. demarkační linii střetu osvobozeneckých vojsk, která byla dohodnuta na Jaltské konferenci v únoru 1945. I proto si naše hlavní město muselo na osvobození počkat o něco déle.

Zdroj: Office of War Information / Commons.wikimedia.org

Návrat do vlasti a předčasná smrt

Po skončení války byl George Patton vyznamenán a vrátil se do USA. Tady byl však velmi nespokojen, protože si začal být vědom svého vojenského konce. I proto se zapojil do politického života a snažil se prosazovat myšlenku vytlačení Sovětů ze střední a východní Evropy i za cenu další války. To vedlo Eisenhowera k jeho odvolání od 3. armády a k jeho přeřazení k fiktivní 15. armádě. To George Patton vnímal jako velkou potupu a jeho nálada se začala ještě více zhoršovat. Přesto bojoval dál a snažil se prosazovat své cíle.

Bohužel 9. prosince 1945 měl George Patton automobilovou nehodu, při které utrpěl vážná zranění. Zlomil si dva krční obratle a poranil si míchu. Ochrnutí tak bylo nevyhnutelné, ale navíc bylo poškozeno i centrum dýchání, což se ukázalo jako fatální a americký generál umírá v nemocnici v Heidelbergu 21. prosince 1945 na plicní embolii. Pohřben byl o dva dny později na americkém vojenském hřbitově v Hamme, kde spočinul vedle mnoha vojáků 3. americké armády, kterou dlouho vedl.

Autor: David Mánek


Sdílet článek:Share on facebook
Facebook

Související články