Mithridatés VI. Pontský byl nenasytným panovníkem. Jeho touhy a praktiky jej nakonec dohnaly k ubohému činu

od Nikola Jaroschová
2 minuty čtení
Mithridates Pontsky
Mithridates Pontsky

Mithridatés VI. Pontský byl přezdíván Eupatór Dionýsos. Narodil se roku 132 před naším letopočtem a proslavil se především událostmi zvanými Mithridatovské války.

Narodil se jako dědic pontského panovníka. Jenomže se nikdy nesmířil s tím, že by měl vládnout pouze zděděné malé říši. Chtěl víc a víc a jeho nároky se zvyšovaly s každým rokem jeho života.

Jelikož ostatní říše měly poměrně nestabilní politickou situaci, dokázal Mithridatés využít situace a získat si na svou stranu silné spojence. Společně s nimi poté vedl několik válek proti Římu.

První válka

Roku 88 před naším letopočtem Mithridatés se svým vojskem napadl Bithýnii, Kappadokii, a nakonec i provincii s názvem Asia. Projevil se jako extrémně krutý, když dal příkaz povraždit všechny Římany a Italiky.

Získal si tím ale respekt a jeho vliv se rozšířil do Řecka, kde ho začal národ oslavovat jako hrdinu. V Římě v té době došlo k občanské válce. Lucius Cornelius Sulla se i přes odpor senátu rozhodl táhnout proti Mithridatovi.

Ačkoli neměl příliš šancí, podařilo se mu uzavřít mír, po kterém Mithridatés ze země odtáhl, a dokonce zaplatil Římu válečné odškodnění.

Druhá válka

Příměří bohužel nebylo schváleno senátem a bylo spíš jakousi dohodou mezi Mithridatem a Sullou. Mithridatés začal připravovat válečné tažení proti Kolchidě a Krymu.

To bylo ale Římany mylně vyloženo jako přípravy na boj proti jejich říši. V roce 83 před naším letopočtem započala druhá válka, když vpadli Římané do Pontu. Mithridatés se úspěšně bránil a po dvou letech válek bylo příměří obnoveno.

Třetí válka

Mithridatés začal se znovunabytým mírem plánovat pomstu a posilovat své vztahy se spojenci. Král Bithýnie se obával bojů a žádal senát o pomoc. Ačkoli se mu jí dostalo, Mithridatés nakonec do říše vpadl.

Bohužel pro něj ho protivníkovo vojsko zahnalo do úzkých a on musel prchnout ke svému zeti, arménskému králi Tigranovi.

Tady čekal na vhodnou příležitost, která přišla poté, co v nepřátelském vojsku nastala vzpoura.

Oslabenou armádu Mithridatés s Tigranem porazili. V té chvíli už ale Řím hledal někoho, kdo by konečně panovačného válečníka odstranil jednou pro vždy.

Mithridatova sebevražda

Vojevůdce Gnaeus Pompeius se proslavil tím, že zvítězil v několika velmi významných bitvách. Nakonec to byl on, kdo Mithridata porazil a zahnal. Ten se ve snaze ušetřit sám sebe před válečným ponížením zabil.

Nejprve se pokusil spáchat sebevraždu jedem. Jelikož však už od mladého věku trénoval své tělo, aby bylo vůči jedům z armádních šípů imunní, tento pokus selhal. Proto nakonec požádal svého sluhu, aby ho zabil mečem.

Autor: Šárka Cvrkalová


Sdílet článek:Share on facebook
Facebook

Související články