Komerční sděleníZe života

Přijde další vlna pandemie? Připravte na ni své podnikání

od Nikola Jaroschová
4 minuty čtení
onlymen pruvodcepodnikanim dalsi vlna pandemie
Zdroj: Expertia Digital s.r.o.

Přijde na podzim další vlna pandemie? Podle aktuálních předpovědí expertů se bude na podzim epidemická situace odvíjet od proočkovanosti populace. Největší hrozbou následujících měsíců jsou mutace. Ty by mohly vést k další podzimní vlně pandemie. Jak na to připravit své podnikání?

Ohlédnutí za rokem 2020 aneb Dopady pandemie na české podnikatele

Pandemie koronaviru jen za rok 2020 stála státní kasu více než 241 miliard korun. Podle průzkumů negativně ovlivnila dvě ze tří malých a středních firem, vzrostl také počet podnikatelů, kteří přerušili svou živnost. S propadem bojují zejména restaurace, hotely a cestovní kanceláře. Řada podnikatelů a firem také musela využít své finanční rezervy.

I když některým firmám zisky klesly, jiným naopak vzrostly, například firmám, které hledaly nové příležitosti. Některé podnikatele a firmy od krachu zachránila pomoc ze strany státu.

Rizika podnikání: jak se na ně připravit?

S jakými riziky se nejčastěji podnikatelé potýkají? V první řadě se jedná o ekonomická rizika spojená například s nedostatečným povědomím o finanční situaci firmy. Podnikatelé se také obávají přírodních katastrof, ztráty dobré pověsti firmy a v neposlední řadě přerušení podnikatelské činnosti, které je nerozlučně spojeno s pandemií koronaviru. Tu ostatně firmy a podnikatelé v současnosti považují za největší riziko.

Možností, jak se na tato rizika podnikání připravit, je krizové řízení. Krizovým řízením se rozumí řízení firmy v době trvání problémové situace, jež ohrožuje integritu a ekonomickou stabilitu dané firmy nebo podnikatelského subjektu.

onlymen pruvodcepodnikanim analyzujte podnikatelska rizika

Zdroj: Expertia Digital s.r.o.

Analyzujte podnikatelská rizika.

Příprava podnikání (nejen) na další vlnu pandemie

Ne nadarmo se říká, že kdo je připraven, není překvapen. V následujících řádcích vám přiblížíme, jak se můžete připravit na podzimní vlnu pandemie a na podobné situace, které ohrožují podnikatele.

Firemní vzdělávání jako konkurenční výhoda

Někteří odborníci mají za to, že vzdělávání podnikatelů i zaměstnanců firem je klíčem k úspěchu. U podnikatelů je totiž důležité, aby byli neustále krok před svou konkurencí. V případě firem je dokázané, že vzdělávací programy patří k nejdůležitějším zaměstnaneckým benefitům. Firemní vzdělávání vede k vyšší produktivitě, vyšší míře angažovanosti a v neposlední řadě k vyšší kvalifikaci. A kvalifikovaní zaměstnanci jsou cestou, jak si udržet své zákazníky a oslovit nové.

onlymen pruvodcepodnikanim podnikatelske prilezitosti

Zdroj: Expertia Digital s.r.o.

Hledejte nové podnikatelské příležitosti.

Investice do marketingu se vyplatí

Některé firmy ve snaze minimalizovat náklady zanevřely na marketing. Byl to však dobrý krok? Odborníci se shodují na tom, že ne. Správě uchopený marketing a dobrá reklama se totiž mohou stát velmi efektivním nástrojem nejen k udržení zisků firem, ale také k nastartování jejich dalšího růstu. Průzkumy to ostatně dokazují, firmy, jež investovaly do marketingu i navzdory recesi, dosáhly lepších výsledků. Podle Harvard Business Review je právě marketing jednou z oblastí, do které by měly firmy neustále investovat. Reklamní komunikace je následovaná vývojem nových produktů.

Budování vztahů se zákazníky

Základem každé úspěšné firmy jsou spokojení zákazníci. Způsobem, jak si zákazníky udržet i v době krize, je v první řadě vysoká kvalita služeb. Vztah se zákazníkem pomáhá budovat i osobní a otevřená komunikace. Pokud vám budou zákazníci během krize důvěřovat, budou se k vám rádi vracet.

Nepodceňujte pojištění firmy

Jak předejít finančním ztrátám a starostem? Odpovědí je správně zvolené pojištění pro podnikatele a firmy. Pojišťovny dnes podnikatelům umožňují pojistit téměř cokoliv, pojistit můžete movité i nemovité věci, výrobní stoje nebo zvířata i vámi pořádanou akci. Mezi nejčastěji volená pojištění patří pojištění majetku, pojištění vozidel i pojištění všeobecné zodpovědnosti za škody, v posledních měsících se zvýšila také poptávka po pojištění kybernetických rizik.

Vytvoření rezerv

Firmy a podnikatelé by rozhodně neměli zapomínat na vytvoření finanční rezervy, která vás může zachránit při nečekaném výpadku příjmů nebo v budoucnosti posloužit jako investice. Vytvořenou byste měli mít rezervu ve výši minimálně troj- až šestinásobku měsíčního zisku firmy. Rezervu můžete tvořit například na spořicím nebo stavebním účtu.

Různorodost klientely

Při podnikání je důležité cílit na tu správnou skupinu, ale také neustále oslovovat nové zákazníky. Různorodá klientela totiž může vaší firmě v době krize velmi pomoci.

Nové podnikatelské příležitosti

Pandemie koronaviru kromě finančních ztrát přinesla i něco pozitivního – nové příležitosti na trhu. A firmy, které na tyto potřeby zareagovaly, zažily úspěch. Projekty a inovativní nápady, které jsou využitelné v době epidemie, v roce 2020 podpořil například akcelerační program Zdravá myšlenka ve spolupráci s Impact Hubem.

Pokud se i vám v hlavě zrodil plán, který reaguje na aktuální potřeby lidí, je třeba ho správně uchopit. V první řadě zpracujte kvalitní podnikatelský plán, který vám pomůže utřídit vaše myšlenky, odhalí slabá místa vašeho nápadu a také vám ukáže ta silná. Podnikatelský plán je navíc důležitým předpokladem pro získání finančních prostředků.

onlymen pruvodcepodnikanim nabidnete produkty sluzby online

Zdroj: Expertia Digital s.r.o.

Nabídněte své produkty a služby online.

Přechod na online prodej a online služby

Je nesporným faktem, že pandemie koronaviru změnila svět podnikání. A jednou z nejvýraznějších změn byl přechod do online světa. Pokud tedy své služby nebo produkty ještě nenabízíte na internetu, je čas to napravit.

Na co se zaměřit, abyste ve světě online podnikání uspěli? V první řadě je klíčové mít kvalitně zpracované webové stránky, které jsou vaší vizitkou. Web by měl zákazníkům okamžitě prozradit, co děláte, komu to nabízíte a v čem jste lepší než vaše konkurence. Je také důležité svůj web zviditelnit ve vyhledávačích. Nezapomínejte ani na to, že velká část prodejů se odehrává na sociálních sítích. Mějte proto na relevantních sociálních sítích vytvořený profil a pravidelně komunikujte se svými zákazníky. Je také dobré založit si blog s unikátním obsahem a být se svými zákazníky ve spojení prostřednictvím newsletterů.

Mějte připravené krizové scénáře

Ani odborníci nedokáží na 100 % odhadnout, jaká bude situace v následujících měsících. Každá firma i OSVČ by proto měla mít připravené 3 scénáře krizového managementu. Tyto krizové plány by měly počítat s úplným přerušením provozu, částečným přerušením provozu a v neposlední řadě s provozem bez omezení. A co by měly tyto krizové scénáře obsahovat? Detailně popsaný finanční, provozní i marketingový plán, plán krizové komunikace, plán rozvoje a investic a také alternativní náplň práce zaměstnanců.

Závěr

Buďte připraveni na to, co přinesou následující měsíce. Pokud se budete řídit našimi radami a doporučeními, je pravděpodobné, že vaše podnikání ustojí i případnou další vlnu pandemie koronaviru či jiné krizové stavy.

Autor: redakce


Sdílet článek:Share on facebook
Facebook

Související články