Komerční sděleníZe života

Covid-19 ničí OSVČ: Jakou pomoc jim stát nabízí?

od Nikola Jaroschová
3 minuty čtení
covid penize osvc
covid penize osvc

Letos se živnostníci potýkají s nečekanými potížemi. Mnozí se bojí, že to nezvládnou a budou muset ukončit živnost. Příčinou jsou omezení bránící nekontrolovanému šíření koronaviru, kvůli kterým někteří živnostníci nemohou vykonávat svou činnost. Naději, jak tyto krušné časy ustát, jim nabízí finanční pomoc od státu.

Koronavirus nejvíce ohrožuje drobné živnostníky

Jen málokdo si na začátku letošního roku pomyslel, že svět postihne nový virus Covid-19, který jakoby zastavil normální běh života. Naše životy se odehrávají dle vydaných nařízení, které nám říkají, co a kdy smíme a nesmíme dělat. Ohroženou skupinu představují zejména OSVČ, za kterými nestojí žádná velká firma ani zaměstnavatel.

Na základě stávajících nařízení však nesmí svou činnost vykonávat a tak mnozí přichází o svůj jediný zdroj obživy. Ohrožení jsou například OSVČ, kteří se živí například jako kadeřnice, kosmetičky, maséři, provozovatelé penzionů, ale také herci a zpěváci a vůbec všechny nyní zavřené či omezené podnikatelské odvětví. Tito mají nyní nevýhodu, že banky téměř zastavily nové půjčky pro OSVČ z těchto oborů kvůli vysoké pravděpodobnosti neobnovení příjmů v blízkém období.

Finanční podpora pro OSVČ v říjnu 2020

Pokud drobní živnostníci nemají v záloze vlastní úspory nebo jiný zdroj příjmů, případně je finančně podpoří partner či partnerka, může jim hrozit i zánik. Pomoc jim nabízí také stát v podobě finanční podpory. Jakou pomoc stát nabízí drobným živnostníkům teď na podzim a jaké podmínky musí splnit?

Níže se zaměříme na státní podporu, který se týká zejména drobných podnikatelů. Je dobré vědět také to, že jednotlivé programy nelze vzájemně kombinovat. Nelze tak například čerpat ošetřovné společně s kompenzačním bonusem apod.

Ošetřovné

Podnikatelé a zároveň rodiče dětí ve věku do 10 let, se kterými museli zůstat doma z důvodu uzavření škol, mají nárok na ošetřovné ve výši 400 Kč za každý den od 5. října do ukončení nouzového stavu. Žádost je nutné podat nejpozději do 9. prosince 2020.

Kompenzační bonus

O podzimní kompenzační bonus ve výši 500 Kč za každý den od smí žádat pouze ti OSVČ, jejichž činnost byla zakázána nebo bezprostředně omezená. Týká se to podnikatelů, kteří provozují restaurace, ubytovací zařízení, kulturní, sportovní či jiné zakázané podniky a služby. Patří sem také živnosti v oblasti péče o tělo – kadeřníci, kosmetičky, maséři, osobní trenéři, cvičitelé apod. Žádost je nutné podat nejpozději do 5. ledna 2021.

Covid III

Nejen podniky se zaměstnanci, ale také OSVČ mohou požádat o půjčku v rámci záručního programu Covid III za zvýhodněných podmínek. Na záruky stát vyčlenil 150 miliard korun a jedná se o provozní úvěry. Peníze lze tedy použít na zajištění provozu firmy.

Covid Nájemné

Ztráta přitom nespočívá pouze v nulovém zisku, ale také v tom, že mnozí podnikatelé dál musí hradit nezbytné výdaje jako například nájem v pronajatém prostoru. Ti mají nárok na státní dotaci až do výše 50 % výše nájmu. Dotaci lze získat za měsíce červenec až září. Žádost lze podat do 21. ledna 2021.

Covid Kultura

Podnikatelé z odvětví kultury či kreativních služeb mohou získat podporu v rámci programu Covid Kultura. Peníze lze použít na úhradu tzv. marně vynaložených výdajů (podpora až do výše 50 % uznaných výdajů) a výdaje za kontinuální činnost (až 80 % uznaných výdajů). Umělecké profese mohou zažádat o jednorázový příspěvek ve výši 60 000 Kč. Žádost lze podat do 23. listopadu 2020. Umělci mají lhůtu o delší o jeden den.

A co dál? Stát se snaží zabránit propouštění

K dalším dotačním programům patří Covid Sport týkající se hlavně podpory sportovních soutěží a podnikatelů pořádajících či spolupořádajících různé sportovní akce. Covid Školy v přírodě zase poskytují dotace za zrušené dětské zájezdy. O dotace mohou rovněž žádat cestovní kanceláře a agentury v rámci programu Covid Podpora cestovního ruchu.

Vedle všech těchto programů se stát snaží zabránit propouštění prostřednictvím dalších dvou programů Antivirus Plus a Antivirus B., které se snaží firmám zaměstnávající, které nemohou fungovat vůbec nebo jen v omezeném provozu, nahradit alespoň část vyplacených mezd zaměstnancům, aby nemuseli propouštět.

Autor: redakce


Sdílet článek:Share on facebook
Facebook

Související články