Mary Celeste: Loď duchů, ze které zmizela veškerá posádka. Nikdy nebyla nalezena

od Markéta Krejčí
2 minuty čtení
Mary Celeste engraving
Zdroj: RedCoat10 at en.wikipedia(Original text : No illustrator given.), Public domain, via Wikimedia Commons

Mary Celeste byla obyčejná brigantina, která měla plout z New Yorku do Janova. Velel jí kapitán Benjamin Briggs, který si na palubu vzal i svoji manželku a dceru. Loď byla nalezena o měsíc později. Byla nepoškozená, ale bez posádky a bez záchranného člunu. Ani jedno už nikdo nikdy nespatřil.

Brigantina měla odvést náklad 1701 barelů plných lihu. Úkolu se zhostil zkušený kapitán Briggs, který si velmi pečlivě vybral dalších šest členů posádky.

Týden po vyplutí na loď nastoupila také jeho manželka a dcera. Jejich syn s nimi nakonec neplul a zůstal u babičky. Což mu zřejmě zachránilo život.

Plující loď bez kapitána i bez posádky

Mary Celeste objevila 4. prosince roku 1872 jiná loď — Dei Gratia. Posádku lodi upoutala Mary na první pohled. Její pohyby byly neuspořádané a plachty visely zvláštním způsobem. Nikdo navíc neodpovídal na vyslané signály. Kapitán se proto rozhodl věc prošetřit.

Po vstupu na palubu podezřelé lodi posádka zjistila, že Mary Celeste je zcela prázdná a že chybí záchranný člun. Zvláštní ovšem bylo, že loď byla v dobré plavební kondici, kromě asi metru vody v nákladním prostoru. Což v takhle velké lodi není nic alarmujícího.

Případ řešil lodní soud

Poslední záznam plavebního deníku odkazoval k datu 25. listopadu. Nebylo v něm nic podezřelého. V kajutě kapitána Briggse byl však nepořádek. Jak se později ukázalo, chyběla většina lodní dokumentace a nástroje k navigaci. Lodní kuchyně byla ale stále dobře zásobená jídlem i vodou.

Ve zbylých prostorách lodi nebyly žádné stopy násilí či jiných zvláštních okolností. Co přimělo posádku opustit loď, nedokázal nikdo pochopit. Po odtažení Mary Celeste do Gibraltaru začalo soudní slyšení, které mělo objasnit, co se na lodi vlastně stalo.

Útok pirátů, či vzpoura?

Objevily se různé teorie o tom, co se stalo. U soudu se nejvíce spekulovalo, zda nebyla loď přepadena, či na ní nedošlo ke vzpouře. Na lodi se měly nalézat stopy od krve.

Nakonec se však ukázalo, že se o krev nejednalo. Něco se však muselo stát. Něco velmi závažného, co donutilo posádku rychle uprchnout.

Příčinou úprku posádky mohla být silná bouře, která mohla loď postihnout. Což by odpovídalo vodě v podpalubí i otrhaným plachtám. Posádka se mohla obávat, že nabrala příliš mnoho vody a že se může loď potopit.

Nikdo z posádky nebyl nikdy nalezen

Loď navíc vezla nebezpečný líh. Kapitán mohl mít pocit, že výpary z něj dosáhly kritické hodnoty a že loď může vybuchnout. Což se jedné lodi několik měsíců předtím opravdu stalo. Tuto teorii podporuje fakt, že loď měla vysunuté poklopy, které slouží k větrání.

Žádná z těchto teorií nebyla nikdy potvrzena ani vyvrácena. Největší záhadou ale zůstává, kam se poděl záchranný člun. Plavil se na něm někdo, nebo byl prázdný? Zapříčinilo jeho zkázu počasí, či nějaký konflikt na palubě? Pravdu už se nejspíše nikdy nedozvíme.

Zdroj: History.com, Wikipedia
Autor: Markéta Mladá


Sdílet článek:Share on facebook
Facebook

Související články