Tomás de Torquemada: Obávaný inkvizitor umučil a upálil přes 2000 lidí. Sám si žil nad poměry

od Nikola Jaroschová
2 minuty čtení
Tomás de Torquemada
Tomás de Torquemada

Španělská inkvizice je synonymem pro krvavou událost. Jednou z jejích nejvýznamnějších postav je bezesporu inkvizitor Tomás de Torquemada. Ačkoliv se objevuje na oltářích mnoha významných kostelů, rozhodně nebyl svatý. Pro svou víru byl ochoten udělat cokoliv, i vraždit.

Tomás de Torquemada žil mezi lety 1420 a 1498. Jeho životním pohonem bylo navést co nejvíce lidí na křesťanskou víru a trestání těch, již tuto cestu nechtěli následovat.

Byl znám pro svou nulovou toleranci k lidem, kteří nevyznávali křesťanskou víru, ale také k čarodějnicím. I vůči nim se vyznačoval nesmírnou krutostí.

Trnem v oku pro něj však byli muslimové a Židé. Ti byli vyslýcháni a mučeni, některé z nich dokonce Torquemada upálil.

Přivlastnil si majetek obětí

Zatímco jeho oběti trpěly, on sám si žil v luxusu a obskakovalo ho početné služebnictvo.

Nashromáždil velké jmění, které částečně pocházelo z majetku, jenž zabavil kacířům.

Ne však všechen si nechal, část z něj daroval příbuzným a přátelům, ale také klášterům Santa Cruz de Segovia a Santo Tomás de Ávila.

Pro svou zapálenost se vypracoval na pozici prvního velkého španělského inkvizitora.

Torquemadova rozhodnutí však vedla také k tomu, že si znepřátelil velkou část lidí. I proto ho na cestách doprovázely stráže.

Během posledních let působení postupně ztrácel královskou přízeň, protože kolovaly zvěsti, že chce mít vše pod kontrolou a je velmi autoritářský.

Stížnosti na jeho krutosti se dostaly až k papežovi

Stížnosti na obávaného inkvizitora se nakonec dostaly do Říma, a tak v roce 1494 papež Alexander VI. jmenoval další čtyři inkvizitory s podobnými pravomocemi, jako měl Torquemada.

O dva roky později odešel do již zmíněného kláštera Santo Tomás de Ávila. Odtamtud ještě svolal nově jmenované inkvizitory a vypracoval nové pokyny jejich práce.

Už byl však starý a unavený a v roce 1498 zemřel.

V roce 1572 byly jeho ostatky přeneseny do jiné kaple. Říká se, že když byla hrobka otevřena kvůli přesunu ostatků, přítomní hlásili, že cítí zvláštní sladkou a příjemnou vůni. Začali se tak před jeho hrobkou modlit.

Jeho hrob však byl poté vypleněn a dodnes se neví, kde Torquemadovy ostatky skončily.

Autor: Šárka Blahoňovská


Sdílet článek:Share on facebook
Facebook

Související články