Podivné válečné nápady: Je libo lidský lapač nebo tank na dálkové ovládání?

od Nikola Jaroschová
2 minuty čtení
Maska
Zdroj: Daderot, Public domain, via Wikimedia Commons

Potřeba získat technologickou převahu nad protivníky vedla různé mocnosti v průběhu historie k vytvoření podivuhodných vynálezů, které měly někdy i civilní využití v době míru.

Maska vhodná do tanku

Během 1. světové války byly uvedeny na bojiště tanky. Tato těžce obrněná vozidla projížděla nepřátelskými liniemi a byla dobře chráněna. Zato jejich posádka čelila přívalům horkých kovových šrapnelů, které jim mohly popálit obličeje.

Proto Britové vyrobili speciální masku, která chránila oči a spodní řetězová část zachycovala šrapnely a chránila ústa a bradu. Není jasné, jak moc byla maska účinná, ale je bezesporu zajímavá.

Lapač bohatých a neposlušných

Přestože středověké válčení bylo krvavé, cílem nebylo vždy zabíjet nepřátele. Pokud šlo o nepřátele vyššího postavení, bylo někdy výhodnější je zajmout. To však nebylo jednoduché, a tak vznikl „lapač mužů“.

Skládal se z kovové tyče s drápem na konci. Hroty byly špičaté, což mu umožnilo zarýt se do nepřítele natolik, že ho znehybnil, ale neublížil mu. Z bojišť již sice zbraň vymizela, ale její verze se dodnes používají pro potlačení nepokojů.

Lapac

Zdroj: See page for author, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

Smrtonosné mrtvoly

Katolická většina města Janov se často střetávala s muslimskými sousedy, kteří podléhali mongolské Zlaté hordě. Poté, co se jeden spor zvrhl v násilí, Zlatá horda začala město v roce 1346 obléhat.

Podle janovského kronikáře Giovanniho de Mussiho zasáhl obléhatele mor, mnohé zabil a donutil je město opustit. Před odjezdem poslal zuřivý mongolský velitel obráncům poslední suvenýr.

Když Tataři likvidovali obléhací linie, nakládali mrtvá těla vlastních mužů na katapulty a přehazovali je přes hradby. Mnoho obyvatel Caffy uprchlo z města a neúmyslně tak mor rozšířili po celé Itálii.

Běhající výbušniny

Během operace Barbarossa vytvořili sovětští velitelé psí kamikaze. Připoutali na psy výbušninu TNT a poslali je pod německé tanky, kde pružinový mechanismus vytáhnul kolík a odpálil výbušninu i se psem a tankem. Problém nastal, když se psi rozběhli k vlastním linií a způsobili mezi Sověty zmatek.

Mini Goliáš

Sověti využili psy, Němci mini-tanky. Německý mini-tank se nazýval Goliáš, což je nesprávné pojmenování vzhledem k tomu, že zařízení bylo dostatečně malé na to, aby vklouzlo pod tank a přitom neslo až 220 liber munice, takže byl užitečný proti nepřátelským tankům nebo polním opevněním.

Goliáš se ovládal joystickem, který k němu byl připojen pomocí odvíjecího kabelu. Pokud byl kabel poškozen, mini-tank měl smůlu. Goliáš posloužil hlavně jako vzor pro dálkově ovládaná vozidla na likvidaci bomb.

Kruhové plavidlo

Skotský inženýr John Elder se ponořil do navrhování plovoucích pevností a Andrej Popov se je rozhodl proměnit ve skutečnost. Popov a Elder přišli s tvzením, že kruhová loď vytlačí více vody a umožní rozmístění většího počtu děl na palubu plavidla.

Další výhodou je, že velká část trupu je pod vodou, což znesnadní zásah z paluby jiné lodi. V roce 1873 ruské námořnictvo vypustilo Novgorod na moře. Schválen byl ale bez testování, a když se projevily jeho nedostatky, například velká nestabilita, byl přidělen k námořní obraně a v roce 1903 ztroskotal.

Zdroj: grunge.com, dailymail.co.uk., technology.com
Autor: Dominika Jandorová


Sdílet článek:Share on facebook
Facebook

Související články